Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna scházejí lidé, kteří se snaží zejména sami v sobě nacházet cesty a způsoby, jak překlenovat propasti mezi lidmi, vytvořené nesnášenlivostí rasovou, národnostní a zejména náboženskou. Propasti, které překlene jen čisté srdce, hledající u druhých prvky spojující, nikoliv rozdělující.

Ústředním tématem všech setkání je motto:


Miluji svou církev - miluji tvou církev.

Každý ročník setkání je věnován jednomu hlavnímu tématu nebo osobnosti. Dosavadní ročníky se tak zabývaly odkazem duchovních velikánů J. A. Komenského, P. Melanchtona či B. Occhina, téma smíření je umísťováno do rozličných životních situací a souvislostí, naposledy bylo diskutováno smíření v prostředí rodiny.

Na setkáních, přednáškách či panelových diskusích se vystřídala celá řada vynikajících teologů, psychologů, pedagogů, sociologů, historiků a dalších odborníků, hosty Iniciativy jsou již tradičně špičkoví zástupci církví, státní správy a samosprávy.


Předseda SIS
Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ.

mobil: 736 510 810
email: kratka@proglas.cz