22.09.2015 01:11

Pozvání na 20. ročník Slavkovské iniciativy smíření

motto: Evropa – místo pro lidi dobré vůle

Místo konání: Zámek Slavkov – Austerlitz
Termín konání: od pátku 2. – 3. října 2015

Mezinárodní slavnostní ekumenická bohoslužba zakončí jubilejní dvacátý ročník Slavkovských dnů smíření. Součástí bohoslužby bude přijímání nových členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského a povyšování zasloužilých členů do rytířských hodností. Unikátní obřad povede římsko – katolický kardinál Miloslav Vlk, který je hlavním kaplanem řádu.
Bohoslužbě budou předcházet setkání se zástupci nových partnerských měst, diskuzní panely s občany, slavnostní koncert i folklorní vystoupení. Vstup na všechny akce je volný.

 

Zámek Slavkov – Austerlitz bude opět místem konání letos již dvacátého ročníku Slavkovských dní smíření, pořádaných Slavkovskou iniciativou smíření a ostatními subjekty, jako je město Slavkov u Brna, Historické muzeum, Dobrovolné sdružení obcí Ždánický les a Politaví a Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského. Tématem letošního setkání je Evropa – místo pro lidi dobré vůle. Jubilejní ročník má rozšířený program a ještě více než předchozí ročníky zapojuje veřejnost.

Pro veřejnost je připraven například velký koncert vážné a duchovní hudby v Historickém sále. Po oba dva dny se můžou občané zúčastnit diskusních seminářů, programu pro seniory a děti či výstavy. Mezinárodní přátelské setkání vyvrcholí tradiční ekumenickou bohoslužbou, jíž bude předsedat kardinál Miloslav Vlk. Letos zde bude poprvé jako hlavní kaplan Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přijímat dvanáct postulantů a povyšovat patnáct členů řádu. Po bohoslužbě bude následovat setkání a Stromu smíření a odhalení pamětní desky.

„Těší mě, že letošní dvacáté setkání bude nejen slavnostnější než jindy, ale budeme na něm řešit i aktuální problémy Evropy. Diskusí se totiž budou účastnit i představitelé nových partnerských měst Slavkova u Brna maďarského Ásványráró a slovenské Tepličky,“ uvedl místostarosta města Slavkov u Brna Ing. Petr Kostík.

Páteční program bude zahájen v 10.00 hod. v Divadelním sále slavkovského zámku, kdy se sejdou zástupci partnerských obcí. Pro děti z místních škol a školek bude na zámku připravený program Pohádkový les. Odpoledne bude patřit dobrovolnickým spolkům a sdružením a také seniorům. Cílem bude výměna zkušeností. Nejen senioři můžou zase cvičit svoji paměť při zábavných hrách. Diskusní panel bude pokračovat na téma rozvoje obcí a zahraniční spolupráce. Na radnici bude také výstava fotografií na téma Přítomnost EU v životě občanů.

Páteční program vyvrcholí veřejným koncertem dvou pěveckých sborů v historickém sále a vystoupením varhanistky Kateřiny Málkové. Tradičně zazní slavné skladby v podání pěveckého sboru VOX IUVENALIS, vystupujícím pod záštitou Vysokého učení technického v Brně. Vystoupí také slavkovský pěvecký sbor Collegium musicale bonum. Slavnostní večer zakončí varhanní koncert.
Sobotní program bude opět ve znamení diskusních seminářů, mimo jiné i na téma nepokojů ve světě a jak jim duchovně čelit.

Ve 14.00 hod. se pak uskuteční slavnostní ekumenická bohoslužba. Po skončení církevní slavnosti se před farním kostelem odehraje folklorní vystoupení souborů z partnerských měst. Jako symbol přátelství budou mladí účastnící vytvářet společnou pohlednici.

„Už dvacet let je ústředním mottem slavkovského setkávání „Smíření v Ježíši Kristu“.  Jsem rád, že se nám toto poselství podařilo za tak dlouhou dobu trvání nejen šířit, ale také aplikovat na další úrovně společenského života. Nesmírně si vážíme spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví. Je to ojedinělý fenomén v naši společnosti, který vytváří příznivé podmínky pro vzájemnou spolupráci církví a občanské společnosti. Jsme rádi, že Slavkovská iniciativa smíření oslovuje stále více lidí nejen u nás, ale i v zahraničí o čem svědčí také počet přihlášených zahraničních hostů,“ uvedl kněz Jaroslav Kratka, předseda Slavkovské iniciativy smíření.   


Většina akcí se uskuteční na Zámku Slavkov – Austerlitz v Divadelním a Historickém sále. Sobotní bohoslužba se bude konat tradičně v chrámu Vzkříšení Páně. Většina programu je veřejná. Vstup je zdarma.

Podrobný program naleznete v příloze.

SIS 2015_plakat2.pdf (512,7 kB)

—————

Zpět


Předseda SIS
Rev. Jaroslav Kratka, ChLJ.

mobil: 736 510 810
email: kratka@proglas.cz